COVISTRESS

Prin acest chestionar, dorim să studiem impactul COronaVIrus asupra vieții dumneavoastră și asupra STRESsului, în special în ceea ce privește viața profesională și personală. Chiar dacă nu ați avut contact cu o persoană purtătoare a virusului, suntem interesați de impactul pe care această epidemie îl poate avea asupra vieții dvs. Acest studiu este realizat în cadrul unei colaborări internaționale, la care participă mai multe instituții (spitale universitare, universități, centre de cercetări, instituții cu servicii de sănătate ocupațională).
Vă mulțumim pentru participare !
Pentru a merge mai departe (chestionare suplimentare) ...

... Nutriție
... Oftalmologie
... Somn